O mně

Činnosti marketingové a umělecké agentury se na české kulturní scéně věnuji již téměř dvě dekády a zaměřuji se na produkční management a arts marketing. Zkušenosti jsem získala participací na významných kulturních projektech v tuzemsku i zahraničí, jako např. Mezinárodní hudební festival Pražský podzim, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Letní slavnosti staré hudby, Svátky hudby v Praze, Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, Českolipský komorní cyklus či spoluprací s významnými umělci a hudebními tělesy – Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, Collegiem Marianum ad. Z umělecké sféry jsem měla příležitost spolupracovat s operními pěvci jako je např. José Cura, Plácido Domingo, Nancy Fabiola Herrera, Genia Kühmeier, Wolfgang Holzmair, Ruth Ziesack, Karine Babajanyan nebo Ramón Vargas. Příležitostně pořádám v Praze koncerty komorní hudby ve spolupráci s renomovaným skladatelem, dirigentem a varhaníkem Tomášem Hálou, jejichž cílem je podpora a vytváření koncertních příležitostí pro nastupující pěveckou generaci. Organizovala jsem projekty ve spolupráci s harfistkou Janou Bouškovou – turné Má Vlast po celé České republice a další koncerty. V oblasti uměleckého managementu jsem spolupracovala s harfistkou Janou Bouškovou, houslistou Josefem Špačkem, ansámblem Collegium Marianum či klavíristou a varhaníkem Tomášem Hálou. Aktuálně spolupracuji se zpravodajským portálem KlasikaPlus.cz a s dalšími pořadateli koncertních akcí.

Poskytuji komplexní služby v oblasti arts marketingu – tvorbu koncepcí, strategií a plánů a realizaci jednotlivých marketingových aktivit v off-line i on-line prostředí. Nabízím služby v oblasti PR, copywritingu i tvorby programových materiálů, dále základní grafické práce (návrhy inzercí, bannerů, plakátů apod.) a tvorbu a správu webu. Věnuji se i fundraisingu formou dotací a grantů z veřejných zdrojů na úrovni státní správy a samosprávy a poskytuji v této oblasti poradenství. Věnuji se i produkční práci na přípravách koncertů a festivalů se zaměřením na klasickou hudbu.